Wisefools ❤︎ Creative Fair Play

In de creatieve sector is samenwerken essentieel. Het slagen van een samenwerking tussen Wisefools en onze prospect of klant hangt sterk af van wederzijds vertrouwen, heldere verwachtingen en juiste afspraken. In pitches, wedstrijden en aanbestedingen durft het hier echter wel eens aan te ontbreken. We geven enkele best practices die wederzijds engagement, een duurzame samenwerking en succesvolle resultaten bevorderen.

Wisefools is een creatieve connector. Tussen strategie en creativiteit, tussen doel en doelpubliek, tussen expertise en experiment. De weg naar resultaat is minstens even belangrijk als de output. Creativiteit is een subjectief gegeven, weet dat we als creatieve spelers vergoed worden voor een proces, niet voor een product. Laat dat nu net zijn waar we als Wisefools met onze studio voor gaan.

Samen met Creative Network lanceert Flanders DC Creative Fair Play. Het positief manifest roept creatieve ondernemers en opdrachtgevers op om 7 best practices toe te passen die bijdragen tot een duurzame samenwerking.

Gratis bestaat niet

Illustraties door Charlotte Dumortier

Niemand werkt gratis. Dat vraag je een bakker of chirurg toch ook niet. Voorzie een correcte vergoeding voor de deelnemers. Creativiteit vraagt tijd en expertise en dus een 'investering' van de creatieve ondernemer in kwestie.

Uiteraard willen we gerust vrijblijvend even kennis maken. Dan leggen we met plezier onze werkmethode uit en luisteren naar jouw vraag en wat jou drijft. Na het afstemmen van verwachtingen spreken we een kader af waarbinnen we zullen werken, zowel qua timing als budget.

Vat wedstrijden sportief op

Illustraties door Charlotte Dumortier

Een opdracht toekennen via een wedstrijd kan een mooie kandidaat opleveren, maar voorzie een correcte vergoeding voor de deelnemers die werk voor je leveren. Beloon het proces, niet het 'eindproduct' op zich. Wees spaarzaam met de wedstrijdformule en hanteer heldere criteria om de opdracht te gunnen.

De markt bevragen, zeker. Dit hoort bij de selectie van een partner die je kan helpen bij je branding & digital experience noden. Maar reserveer daar ook een budget voor. We pitchten al voor tal van prospects en klanten, maar steeds op voorwaarde dat daar een vergoeding tegenover staat.

Regel het intellectuele eigendom

Illustraties door Charlotte Dumortier

Zonder overeenkomst behoudt de auteur in principe alle auteursrechten. Als je hiervan wil afwijken, dien je een regeling te treffen.

Bronbestanden zullen niet automatisch jouw eigendom zijn en we delen niet 'a priori' onze gehele programmatuur die we gedurende jaren ontwikkeld hebben. Je zal het recept van een chef na een heerlijke maaltijd ook niet zomaar mee huiswaarts kunnen nemen. Alles kan uiteraard afgesproken worden, maar breng dit bij aanvang ter sprake, niet achteraf.

Goede afspraken maken goede vrienden

Illustraties door Charlotte Dumortier

Noteer vooraf afspraken over scope, doelen, doelgroep, planning, tussentijdse deadlines en vergoedingen, het aantal correctierondes, de kost- en taakverdeling. Hoe preciezer de briefing, hoe scherper het resultaat. Bespreek ook eventuele opzegvoorwaarden.

We voorzien bij aanvang van elk project een kick-offmeeting. Daarin maken we de nodige afspraken. Gooi ook jouw wensen als klant op tafel, zo leveren we steeds de juiste service. Elkaar goed begrijpen en open communicatie zorgt voor vertrouwen en transparantie.

Hanteer redelijke termijnen

Illustraties door Charlotte Dumortier

Creativiteit kan alleen maar bloeien in een sfeer van vertrouwen en waardering. Hou je dus aan de afspraken. Zowel tijdens het creatieproces als bij de afrekening ervan. Onze vaste betaaltermijnen zijn in elk geval bespreekbaar.

We vragen standaard een voorschot van 30% op het totaalbedrag om ons op weg te zetten. We moeten ook alle Wisefools op het einde van de maand kunnen belonen. Dit voorschot geeft een blijk van vertrouwen én is voor ons het startschot om erin te vliegen.

Erken het werk van de maker

Illustraties door Charlotte Dumortier

Credits geven aan de creatieve ondernemer versterkt het engagement van de maker en geeft de opdrachtgever credibiliteit in de communicatie van het project.

Bloemen noch kransen, maar laat ons weten hoe je de samenwerking vond. Ben je tevreden? Dan is dit een opsteker voor ons team. Ook andere feedback of werkpunten nemen we ter harte. Wij plaatsen jouw project met trots op ons portfolio. Free-publicity mag gerust in 2 richtingen :-).

Gun elkaars vrijheid

Illustraties door Charlotte Dumortier

Klamp je niet krampachtig vast aan exclusiviteitscontracten. Spring wel loyaal en discreet om met kennis die je tijdens een samenwerking uitwisselt. Bedrijfsgeheimen kan je ook beschermen met een non-disclosure agreement (NDA).

Bij Wisefools werken we waar nodig samen met andere partijen. Ieder heeft immers zijn expertise. De juiste persoon op de juiste plaats geeft de beste kans op slagen.

Werken we bij Wisefools voor een concurrent van jou, dan zal je dat als klant als eerste van ons horen. Heb je bezwaar dan kan dit altijd besproken worden, van onze kant zetten we nooit dezelfde teams op gelijkaardige klanten. Dat zorgt ook bij ons voor de nodige challenge en competitiviteit.